My Swedish CV

 

226545_229195457096885_7617156_n

Janet Carr, Course Director

Utbildningsbakgrund och undervisningserfarenhet

 • BA, motsvarande fil.kand. i engelska och journalistik (1982), Rhodes University South Africa
 • 40 poäng i datavetenskap (1991), Rhodes University South Africa
 • Undervisat i datavetenskap och journalistik (1982-1999), Rhodes University  South Africa
 • Undervisat journalistik (1999-2001), JMK, Stockholm Universitetet
 • 40 poäng i svenska som främmande språk och svensk samhällskunskap (2000-2001), Stockholms Universitet
 • TEFL Certificate in Teaching English as a Foreign Language (2001) Dublin, Ireland
 • Över 25 års lärarerfarenhet i olika ämnen, såsom engelska, journalistik, datavetenskap
 • Undervisat engelska för tjänstemän i svensk statlig förvaltning i 14 år
 • Stor erfarenhet av att undervisa engelska i Sverige, samt att samordna projekten och ansvara för nivåbedömning, gruppindelning, genomförande och utvärdering
 • Bred erfarenhet av att ta fram, utveckla och genomföra testningsprojekt, behovsanalysprojekt, kursprogram och individanpassade utbildningsprogram
 • Lång erfarenhet av nyckelkundsansvar och samordning av stora utbildningsprojekt
 • Lång erfarenhet av att undervisa engelska i mångkulturella grupper
 • Har lett ett stort antal kurser i internationell kommunikation, EU och förhandling.
 • Stor erfarenhet av att undervisa konversationsengelska, skriftlig engelska samt skräddarsydda kurser
 • Förberedelse och testning, Cambridge-kurser i engelska

Övrigt:

 • Sammanställt Talking About Sweden, some key terms for describing government, work and life in Sweden(Ordlista och grammatik,  ISBN 91-631-7097-3).

Author: Janet Carr

Fashion, beauty and animal loving language consultant from South Africa living in Stockholm, Sweden.

Leave a Reply